Makna Simbol Pancasila, Dari Sila Pertama hingga Kelima

  • Bagikan
458013ba screenshot 263

Tepat 76 tahun yang lalu, Soekarno menyampaikan pidato yang menawarkan gagasan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila.

Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengadakan serangkaian rapat yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945.

Rapat tersebut diselenggarakan di gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila.

Pada 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya, Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Pidato Soekarno pun mendapatkan sambutan baik dan diterima oleh anggota BPUPKI yang kemudian membentuk Panitia Sembilan.

Panitia Sembilan ini bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila yang diutarakan Soekarno sebagai dasar negara Indonesia.

Adapun anggota Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Setelah melalui serangkaian perubahan, Pancasila akhirnya dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945.

Baca Juga :  Gini Cara Baca Pelat Nomor Kendaraan Khusus Anggota DPR

Proses panjang perumusan dasar negara Indonesia merdeka akhirnya menghasilkan lima butir sila Pancasila, yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Masing-masing sila Pancasila memiliki simbol yang bermakna. Dilansir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berikut adalah makna simbol Pancasila.

1. Sila pertama: simbol bintang

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam.

Bintang emas tersebut memiliki lima sudut yang mewakili agama-agama besar di Indonesia.

2. Sila kedua: simbol rantai

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Rantai menyimbolkan hubungan antar manusia yang tidak terputus.

Baca Juga :  Lesti Kejora 5 Besar Most Beautiful Women 2020, Netizen Heboh

3. Sila ketiga: simbol pohon beringin

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan keteduhan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia.

4. Sila keempat: simbol kepala banteng

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng.

Banteng adalah hewan yang hidupnya senang berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Sila kelima: simbol padi dan kapas

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan sandang.

Dengan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan dasar ini, masyarakat Indonesia dapat hidup makmur dan sejahtera.

melansir kompas.com

  • Bagikan
Positive SSL