Murottal Su’ud Asy-Syuraim (MP3 30 Juz)

  • Bagikan

Murottal Su’ud Asy-Syuraim (MP3 30 Juz)

4 – 5 minutes


Di Indonesia, ada dua imam masjidil haram yang sangat terkenal bacaan murottalnya, terbukti dengan seringnya bacaan murottal keduanya diperdengarkan di berbagai masjid dan atau diperjualbelikan DVD-nya di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Syaikh Abdurrahman as-Sudais, dan yang kedua adalah Syaikh Su’ud Asy-Syuraim.

saoud-shuraimSyaikh Su’ud Asy-Syuraim adalah salah satu Imam di Masjidil Haram, Makkah. Beliau lahir January 19, 1964 di Riyadh, Saudi Arabia. Ciri khas dari bacaan beliau adalah suara yang agak serak dan juga bacaannya agak cepat jika dibandingkan dengan banyak qari’ lainnya. Bagi kami, bacaan beliau enak didengar dan mudah dihafalkan, serta tidak terlalu lama jika dipakai untuk mengimami shalat. Beliau menjadi imam shalat tarawih di Makkah sejak tahun 1991, menghafal Qur’an sejak kelas 2 SMA, dan mengdapatkan gelar doktoral (Ph. D.) dari Universitas Ummul Qura Makkahdan merupakan seorang professor pada bidang fiqih.

Baca Juga :  Murottal Pengantar Tidur Bayi Agar Nyenyak Tidur dan Tidak Rewel

Untuk mendownload kumpulan murottal al-Qur’an rekaman suara Syaikh Su’ud Asy-Syuraim (MP3 30 Juz), silakan ikuti link-link berikut:

Download Murottal Qur’an 30 Juz MP3 Syaikh Su’ud Asy-Syuraim

001-Al-Fatihah.mp3598.73 KB
002-Al-Baqarah.mp379.69 MB
003-Ali-Imran.mp343.2 MB
004-An-Nisa.mp347.88 MB
005-Al-Maidah.mp336.32 MB
006-Al-Anam.mp339.5 MB
007-Al-Araf.mp344.17 MB
008-Al-Anfal.mp316.6 MB
009-At-Taubah.mp332.82 MB
010-Yunus.mp322.38 MB
011-Hud.mp324.51 MB
012-Yusuf.mp323.08 MB
013-Ar-Rad.mp311.58 MB
014-Ibrahim.mp311.73 MB
015-Al-Hijr.mp38.72 MB
016-An-Nahl.mp323.43 MB
017-Al-Isra.mp319.62 MB
018-Al-Kahf.mp319.63 MB
019-Maryam.mp311.77 MB
020-Thaha.mp315.62 MB
021-Al-Anbiya.mp315.13 MB
022-Al-Hajj.mp315.19 MB
023-Al-Muminuun.mp313.69 MB
024-An-Nuur.mp316.96 MB
025-Al-Furqaan.mp311.73 MB
026-Asy-Syuaraa.mp317.35 MB
027-An-Naml.mp314.73 MB
028-Al-Qashash.mp318.19 MB
029-Al-Ankabuut.mp312.59 MB
030-Ar-Ruum.mp310.08 MB
031-Luqman.mp36.55 MB
032-As-Sajdah.mp34.56 MB
033-Al-Ahzab.mp316.71 MB
034-Saba.mp310.82 MB
035-Faathir.mp39.84 MB
036-Yaasiin.mp39.43 MB
037-Ash-Shaaffaat.mp311.69 MB
038-Shaad.mp39.72 MB
039-Az-Zumar.mp314.94 MB
040-Al-Mumin.mp315.07 MB
041-Fushshilat.mp310.81 MB
042-Asy-Syuura.mp310.47 MB
043-Az-Zukhruf.mp311.44 MB
044-Ad-Dukhaan.mp35.29 MB
045-Al-Jaatsiyah.mp36.29 MB
046-Al-Ahqaaf.mp37.88 MB
047-Muhammad.mp36.96 MB
048-Al-Fath.mp37.96 MB
049-Al-Hujuraat.mp35.02 MB
050-Qaaf.mp34.87 MB
051-Adz-Dzaariyaat.mp34.64 MB
052-Ath-Thuur.mp33.98 MB
053-An-Najm.mp34.42 MB
054-Al-Qamar.mp34.5 MB
055-Ar-Rahmaan.mp35.73 MB
056-Al-Waaqiah.mp36.06 MB
057-Al-Hadiid.mp37.36 MB
058-Al-Mujaadilah.mp36.45 MB
059-Al-Hasyr.mp35.49 MB
060-Al-Mumtahanah.mp34.29 MB
061-Ash-Shaff.mp32.7 MB
062-Al-Jumuah.mp32.27 MB
063-Al-Munaafiquun.mp32.6 MB
064-At-Taghaabun.mp33.14 MB
065-Ath-Thalaaq.mp33.74 MB
066-At-Tahrim.mp33.45 MB
067-Al-Mulk.mp34.18 MB
068-Al-Qalam.mp34.13 MB
069-Al-Haaqqah.mp34.09 MB
070-Al-Maaarij.mp33.07 MB
071-Nuh.mp32.96 MB
072-Al-Jin.mp33.49 MB
073-Al-Muzzammil.mp32.62 MB
074-Al-Muddatstsir.mp33.4 MB
075-Al-Qiyaamah.mp32.12 MB
076-Al-Insaan.mp33.37 MB
077-Al-Mursalaat.mp32.7 MB
078-An-Naba.mp32.71 MB
079-An-Naaziaat.mp32.48 MB
080-Abasa.mp32.02 MB
081-At-Takwiir.mp31.61 MB
082-Al-Infithaar.mp31.07 MB
083-Al-Muthaffifin.mp32.32 MB
084-Al-Insyiqaaq.mp31.41 MB
085-Al-Buruuj.mp31.39 MB
086-Ath-Thaariq.mp3866.38 KB
087-Al-Alaa.mp3976.58 KB
088-Al-Ghaasyiyah.mp31.15 MB
089-Al-Fajr.mp31.89 MB
090-Al-Balad.mp31005.97 KB
091-Asy-Syams.mp3790.06 KB
092-Al-Lail.mp3952.5 KB
093-Adh-Dhuhaa.mp3585.56 KB
094-Alam-Nasyrah.mp3353.32 KB
095-At-Tiin.mp3509.23 KB
096-Al-Alaq.mp3884.75 KB
097-Al-Qadr.mp3366.79 KB
098-Al-Bayyinah.mp31.11 MB
099-Al-Zalzalah.mp3562.3 KB
100-Al-Aadiyaat.mp3645.16 KB
101-Al-Qaariah.mp3550.87 KB
102-At-Takatsur.mp3460.67 KB
103-Al-Ashr.mp3251.68 KB
104-Al-Humazah.mp3507.61 KB
105-Al-Fil.mp3378.62 KB
106-Al-Quraisy.mp3312.09 KB
107-Al-Mauun.mp3418.63 KB
108-Al-Kautsar.mp3194.14 KB
109-Al-Kaafirun.mp3375.36 KB
110-An-Nasr.mp3304.75 KB
111-Al-Lahab.mp3346.38 KB
112-Al-Ikhlas.mp3201.89 KB
113-Al-Falaq.mp3299.03 KB
114-An-Naas.mp3378.62 KB
  • Bagikan