Mengenal Wanita Pengasuh Nabi Muhammad SAW

  • Bagikan
0e6be7d9 ilustrasi sahabat perempuan nabi 201001145939 543

IslamiSalah satu pengasuh Nabi Muhammad SAW semasa kecil adalah Barakah binti Tsa’labah. Kisah dan kemuliaan Barakah pun diabadikan Allah langsung di dalam Alquran.

Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 195: “Fastajaba lahum Rabbuhum anni la udhi’u amala amilin min dzakarin aw untsa ba’dhukum min ba’dhin falladzina haajaruu wa ukhrijuu min diyaarihim wa udzu fi sabili wa qaatalu wa qutaluu la-ukafironna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannaatin tajri min tahtihal-anhaaru tsawaaban min indillahi, wallahu andahu husnu assawaabi,”.

Yang artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Alah pada sisi-Nya pahala yang baik,”.

Baca Juga :  CPNS STAN Tak Mau Ikatan Dinas Wajib Pulangkan Uang Sekolah

Dalam buku Ensiklopedia Wanita Alquran karya Imad Al-Hilali dijelaskan, Barakah binti Tsa’labah memiliki nama panggilan sebagai Ummu Aiman dan juga kerap disapa Ummu Al-Zhiba. Dialah pelayan dan pengasuh Nabi Muhammad di masa kecil.

  • Bagikan
Positive SSL